• (02) 3115 105
  • (02) 3115 756
  • 075 404 200
лого Ветеринарна болница Скопје
грижа за животните 24/7 

  

Служба за дезинфекција, дезинсекција и дератизација

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 
Превенција и уништување на сите видови штетни микроорганизми (бактерии и вируси)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА
Сузбивање и контрола на сите видови инсекти (бубашваби, лебарки, мравки, комарци, оси и др)

ДЕРАТИЗАЦИЈА
Уништување и контрола на сите видови штетни глодари (стаорци, глувци и др)

 

 

Издадените санитарни потврди се ОВЛАСТЕНИ од Министерство за здравство на РМ

Повикајте на тел. 02/3115756 и 075 404 200

          

ул. Лазар Поп Трајков бр. 5-7, нас. Автокоманда, Скопје